Roboty drogowe, takie jak: 

  • remonty dróg cząstkowe i całościowe
  • wykonywanie kompleksowe chodników, parkingów, placów itp. z kostki brukowej wraz z podbudową
  • konserwacja i naprawa małej architektury

Usługi uprzątnięcia nagrobków

  • Spółka na zlecenie świadczy usługi uprzątnięcia nagrobków. Usługa wykonywana jest w systemie jednorazowym bądź wielokrotnym. Wykonanie usługi potwierdzamy dokumentacją fotograficzną przesyłaną na wskazany adres e-mail.