Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2017 rok na pozyskanie drewna i prace leśne


Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2017 rok na pozyskanie:
– drewna wielkowymiarowego,
– drewna średniowymiarowego,
– drewna opałowego oraz
– prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż.

Oferty przyjmowane będą do dnia 14.02.2017 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2017 r. o godz. 11:00 a wynik rozstrzygnięcia przetargu zostanie ogłoszony dnia 14.02.2017 r. godz. 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Prezes
Stanisław Szczerbak

Przetarg_UK_20170130_104649