Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2018 rok na zrywkę i pozyskanie drewna


Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2018 rok na zrywkę i pozyskanie:
– drewna wielkowymiarowego,
– drewna średniowymiarowego,
– drewna opałowego
– oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż.

Oferty przyjmowane będą do dnia 26.02.2018 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2018 r. o godz. 11:00 a wynik rozstrzygnięcia przetargu zostanie ogłoszony dnia 26.02.2018 r. godz. 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Prezes
Stanisław Szczerbak

Przetarg-nieograniczony-na-zrywke-i-pozyskanie-drerwna-2018