CENNIK DETALICZNY NR 1/2018
L.p. Surowiec drzewny Jednostka miary Cena w zł/m³ loco las po zrywce netto Cena w zł/m³ loco las po zrywce brutto
Sort. Rodzaj drewna Klasa wymiarowa
1 2 3 4 5 6 7
I. Drewno wielkowymiarowe iglaste
1 WA1 iglaste wszystkie gatunki 2 m3 556,00 683,88
3 m3 741,00 911,43
2 WB1 iglaste wszystkie gatunki 1 m3 334,00 410,82
2 m3 480,00 590,40
3 m3 610,00 750,30
3 WA0 Jd 2 m3 526,00 646,98
3 m3 649,00 798,27
WB0 Jd 1 m3 391,00 480,93
2 m3 427,00 525,21
3 m3 491,00 603,93
WC0 Jd 1 m3 300,00 369,00
2 m3 355,00 436,65
3 m3 386,00 474,78
WD Jd 1 m3 213,00 261,99
2 m3 229,00 281,67
3 m3 241,00 296,43
4 WA0 Md, Dg 2 m3 587,00 722,01
3 m3 695,00 854,85
WB0 Md, Dg 1 m3 435,00 535,05
2 m3 483,00 594,09
3 m3 564,00 693,72
WC0 Md, Dg 1 m3 346,00 425,58
2 m3 402,00 494,46
3 m3 463,00 569,49
WD Md, Dg 1 m3 248,00 305,04
2 m3 272,00 334,56
3 m3 303,00 372,69
5 WA0 So 2 m3 459,00 564,57
3 m3 562,00 691,26
WB0 So 1 m3 315,00 387,45
2 m3 390,00 479,70
3 m3 440,00 541,20
WC0 So 1 m3 285,00 350,55
2 m3 340,00 418,20
3 m3 390,00 479,70
WD So 1 m3 220,00 270,60
2 m3 240,00 295,20
3 m3 270,00 332,10
6 WA0 Św 2 m3 514,00 632,22
3 m3 621,00 763,83
WB0 Św 1 m3 400,00 492,00
2 m3 450,00 553,50
3 m3 500,00 615,00
WC0 Św 1 m3 340,00 418,20
2 m3 390,00 479,70
3 m3 440,00 541,20
WD Św 1 m3 260,00 319,80
2 m3 290,00 356,70
3 m3 330,00 405,90
II. Drewno średniowymiarowe iglaste
1 2 3 4 5 6 7
7 S10 iglaste wszystkie gatunki stępel m3 250,00 307,50
8 S2a modrzew,daglezja   m3 175,00 215,25
sosna   m3 174,00 214,02
świerk   m3 205,00 252,15
jodła   m3 222,00 273,06
9 S2b modrzew,daglezja D m3 233,00 286,59
modrzew,daglezja K m3 247,00 303,81
sosna D m3 265,00 325,95
sosna K m3 245,00 301,35
świerk, jodła D m3 272,00 334,56
świerk, jodła K m3 261,00 321,03
10 S2aC iglaste wszystkie gatunki   m3 185,00 227,55
11 S2aP sosna, modrzew   m3 155,00 190,65
świerk,jodła   m3 191,00 234,93
12 S3b-1 sosna, modrzew żerdzie m3 168,00 206,64
świerk, jodła żerdzie m3 168,00 206,64
S3b-2 sosna, modrzew żerdzie m3 171,00 210,33
świerk, jodła żerdzie m3 171,00 210,33
S3b-3 sosna, modrzew żerdzie m3 176,00 216,48
świerk, jodła żerdzie m3 176,00 216,48
13 S4 sosna, modrzew opał m3 103,50 111,78
świerk, jodła opał m3 103,50 111,78
III. Drewno małowymiarowe iglaste
1 2 3 4 5 6 7
14 M1-1 sosna, świerk stroisz m3 90,00 110,70
jodła stroisz m3 180,00 221,40
M1-2 gr I iglaste wszystkie gatunki tyczki m3 180,00 221,40
M1-2 gr II m3 117,00 143,91
15 M2 iglaste wszystkie gatunki gałęzie m3 18,00 19,44
M2 TL trzebionka, leżanina m3 72,00 77,76
S4-0 odpady zrębowe m3 65,74 71,00
IV. Drewno wielkowymiarowe liściaste
1 2 3 4 5 6 7
16 WA1 Bk 2 m3 602,00 740,46
3 m3 834,00 1025,82
Db,Wz 2 m3 1019,00 1253,37
3 m3 1946,00 2393,58
Js 2 m3 741,00 911,43
3 m3 880,00 1082,40
Jw 2 m3 927,00 1140,21
3 m3 1854,00 2280,42
Ol, Brz, pozostałe liściaste 2 m3 556,00 683,88
3 m3 880,00 1082,40
17 WB1 Bk 1 m3 257,00 316,11
2 m3 363,00 446,49
3 m3 478,00 587,94
Brz 1 m3 203,00 249,69
2 m3 316,00 388,68
3 m3 467,00 574,41
Ol 1 m3 247,00 303,81
2 m3 334,00 410,82
3 m3 504,00 619,92
18 WA0 Ak 2 m3 492,00 605,16
3 m3 553,00 680,19
WB0 Ak 1 m3 396,00 487,08
2 m3 416,00 511,68
3 m3 482,00 592,86
WC0 Ak 1 m3 283,00 348,09
2 m3 321,00 394,83
3 m3 364,00 447,72
WD Ak 1 m3 230,00 282,90
2 m3 244,00 300,12
3 m3 275,00 338,25
19 WA0 Bk 2 m3 563,00 692,49
3 m3 714,00 878,22
WB0 Bk 1 m3 292,00 359,16
2 m3 373,00 458,79
3 m3 490,00 602,70
WC0 Bk 1 m3 233,00 286,59
2 m3 292,00 359,16
3 m3 373,00 458,79
WD Bk 1 m3 210,00 258,30
2 m3 233,00 286,59
3 m3 257,00 316,11
20 WA0 Brz 2 m3 383,00 471,09
3 m3 456,00 560,88
WB0 Brz 1 m3 257,00 316,11
2 m3 300,00 369,00
3 m3 344,00 423,12
WC0 Brz 1 m3 211,00 259,53
2 m3 237,00 291,51
3 m3 272,00 334,56
WD Brz 1 m3 181,00 222,63
2 m3 201,00 247,23
3 m3 217,00 266,91
1 2 3 4 5 6 7
21 WA0 Czr 2 m3 588,00 723,24
3 m3 639,00 785,97
WB0 Czr 1 m3 440,00 541,20
2 m3 472,00 580,56
3 m3 528,00 649,44
WC0 Czr 1 m3 213,00 261,99
2 m3 296,00 364,08
3 m3 352,00 432,96
WD Czr 1 m3 134,00 164,82
2 m3 185,00 227,55
3 m3 241,00 296,43
22 WA0 Db 2 m3 1733,00 2131,59
3 m3 2218,00 2728,14
WB0 Db 1 m3 779,00 958,17
2 m3 1253,00 1541,19
3 m3 1798,00 2211,54
WC0 Db 1 m3 599,00 736,77
2 m3 863,00 1061,49
3 m3 1163,00 1430,49
WD Db 1 m3 329,00 404,67
2 m3 563,00 692,49
3 m3 779,00 958,17
23 WA0 Db cz. 2 m3 1691,00 2079,93
3 m3 2164,00 2661,72
WB0 Db cz. 1 m3 760,00 934,80
2 m3 1223,00 1504,29
3 m3 1755,00 2158,65
WC0 Db cz. 1 m3 585,00 719,55
2 m3 842,00 1035,66
3 m3 1135,00 1396,05
WD Db cz. 1 m3 322,00 396,06
2 m3 550,00 676,50
3 m3 760,00 934,80
24 WA0 Gb 2 m3 310,00 381,30
3 m3 340,00 418,20
WB0 Gb 1 m3 241,00 296,43
2 m3 266,00 327,18
3 m3 303,00 372,69
WC0 Gb 1 m3 202,00 248,46
2 m3 223,00 274,29
3 m3 249,00 306,27
WD Gb 1 m3 170,00 209,10
2 m3 186,00 228,78
3 m3 206,00 253,38
25 WA0 Js 2 m3 934,00 1148,82
3 m3 1222,00 1503,06
WB0 Js 1 m3 610,00 750,30
2 m3 728,00 895,44
3 m3 877,00 1078,71
WC0 Js 1 m3 417,00 512,91
2 m3 527,00 648,21
3 m3 628,00 772,44
WD Js 1 m3 283,00 348,09
2 m3 356,00 437,88
3 m3 431,00 530,13
26 WA0 Jw 2 m3 700,00 861,00
3 m3 887,00 1091,01
WB0 Jw 1 m3 350,00 430,50
2 m3 494,00 607,62
3 m3 619,00 761,37
WC0 Jw 1 m3 254,00 312,42
2 m3 348,00 428,04
3 m3 467,00 574,41
WD Jw 1 m3 185,00 227,55
2 m3 253,00 311,19
3 m3 314,00 386,22
1 2 3 4 5 6 7
27 WA0 Kl 2 m3 808,00 993,84
3 m3 909,00 1118,07
WB0 Kl 1 m3 464,00 570,72
2 m3 603,00 741,69
3 m3 757,00 931,11
WC0 Kl 1 m3 404,00 496,92
2 m3 479,00 589,17
3 m3 589,00 724,47
WD Kl 1 m3 331,00 407,13
2 m3 396,00 487,08
3 m3 480,00 590,40
28 WA0 Lp 2 m3 567,00 697,41
3 m3 688,00 846,24
WB0 Lp 1 m3 338,00 415,74
2 m3 434,00 533,82
3 m3 496,00 610,08
WC0 Lp 1 m3 284,00 349,32
2 m3 329,00 404,67
3 m3 391,00 480,93
WD Lp 1 m3 257,00 316,11
2 m3 285,00 350,55
3 m3 320,00 393,60
29 WA0 Ol 2 m3 536,00 659,28
3 m3 599,00 736,77
WB0 Ol 1 m3 326,00 400,98
2 m3 384,00 472,32
3 m3 459,00 564,57
WC0 Ol 1 m3 269,00 330,87
2 m3 310,00 381,30
3 m3 359,00 441,57
WD Ol 1 m3 229,00 281,67
2 m3 257,00 316,11
3 m3 300,00 369,00
30 WA0 Os 2 m3 398,00 489,54
3 m3 416,00 511,68
WB0 Os 1 m3 289,00 355,47
2 m3 324,00 398,52
3 m3 363,00 446,49
WC0 Os 1 m3 248,00 305,04
2 m3 280,00 344,40
3 m3 288,00 354,24
WD Os 1 m3 218,00 268,14
2 m3 240,00 295,20
3 m3 259,00 318,57
31 WA0 Tp, Wb 2 m3 329,00 404,67
3 m3 354,00 435,42
WB0 Tp, Wb 1 m3 238,00 292,74
2 m3 270,00 332,10
3 m3 303,00 372,69
WC0 Tp, Wb 1 m3 212,00 260,76
2 m3 238,00 292,74
3 m3 263,00 323,49
WD Tp, Wb 1 m3 180,00 221,40
2 m3 203,00 249,69
3 m3 227,00 279,21
32 WA0 Wz 2 m3 333,00 409,59
3 m3 417,00 512,91
WB0 Wz 1 m3 203,00 249,69
2 m3 333,00 409,59
3 m3 417,00 512,91
WC0 Wz 1 m3 157,00 193,11
2 m3 203,00 249,69
3 m3 250,00 307,50
WD Wz 1 m3 139,00 170,97
2 m3 157,00 193,11
3 m3 185,00 227,55
V. Drewno średniowymiarowe liściaste
1 2 3 4 5 6 7
33 S10 liściaste wszystkie gatunki stępel m3 148,00 182,04
34 S2a Ak   m3 162,00 199,26
Bk   m3 169,00 207,87
Brz   m3 156,00 191,88
Db   m3 182,00 223,86
Gb   m3 187,00 230,01
Js   m3 166,00 204,18
Jw   m3 166,00 204,18
Kl   m3 150,00 184,50
Lp   m3 153,00 188,19
Ol   m3 155,00 190,65
Os   m3 145,00 178,35
Tp, Wb   m3 149,00 183,27
pozostałe liściaste   m3 160,00 196,80
35 S2b Bk K m3 194,00 238,62
Brz D m3 205,00 252,15
Brz K m3 200,00 246,00
Db D m3 255,00 313,65
Db K m3 225,00 276,75
Gb D m3 205,00 252,15
Gb K m3 200,00 246,00
Js D m3 255,00 313,65
Js K m3 225,00 276,75
Jw D m3 255,00 313,65
Jw K m3 225,00 276,75
Lp D m3 185,00 227,55
Lp K m3 176,00 216,48
Ol D m3 185,00 227,55
Ol K m3 176,00 216,48
Os,Tp,Wb D m3 176,00 216,48
Os,Tp,Wb K m3 176,00 216,48
pozostałe liściaste D m3 176,00 216,48
pozostałe liściaste K m3 176,00 216,48
36 S2aC liściaste wszystkie gatunki   m3 143,00 175,89
37 S2aP liściaste wszystkie gatunki   m3 153,00 188,19
38 S3b-1 liściaste wszystkie gatunki żerdzie m3 177,00 217,71
S3b-2 żerdzie m3 180,00 221,40
S3b-3 żerdzie m3 185,00 227,55
39 S4 Brz, Bk, Db, Gb, Ak, Js, Jw, Wz, Kl opał m3 125,00 135,00
Lp, Os, Tp, Wb opał m3 100,00 108,00
pozostałe liściaste opał m3 113,00 122,04
VI. Drewno małowymiarowe liściaste
1 2 3 4 5 6 7
40 M1-1 liściaste wszystkie gatunki stroisz m3 70,00 86,10
M1-3 chrust m3 50,00 61,50
41 M2 liściaste wszystkie gatunki gałęzie m3 36,00 38,88
M2 TL trzebionka,
leżanina
m3 80,00 86,40
S4-0 odpady zrębowe m3 70,00 75,60

KONTAKT:

Gajowy – Gisal Paweł, 606 308 711

Prezes UK – Stanisław Szczerbak, 604 433 480