SUPRA BROKERS Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia Usług Komunalnych w imieniu Sp. z o.o. w Głubczycach w trybie przetargu nieograniczonego

 

2020-05-05 – OGŁOSZENIE – SUPRA BROKERS Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia Usług Komunalnych w imieniu Sp zoo w Głubczycach w trybie przetargu nieograniczonego – Ogłoszenie 535700-N-2020

2020-05-05 – SPECYFIKACJA – SIWZ Usługi Komunalne Sp. z o.o

 

Link do ogłoszenia na BIP:
http://bip.glubczyce.pl/

Link do ogłoszenia na stronie Supra Brokers:
https://suprabrokers.pl/