Przetarg nieograniczony na pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna; prace zwiazane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p.poż. – 2021r

Głubczyce, dnia 17-02-2021 r.

P R Z E T A R G

Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach użytkownik

Lasu Komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na :

  1. 1. pozyskanie, zrywka i podwóz drewna ,
  2. prace związane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p. poż.

Oferty przyjmowane będą do dnia  26-02- 2021 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  26-02- 2021 r.  o godz. 1030 .

Wynik rozstrzygnięcia przetargu zostanie ogłoszony dnia :

26-02- 2021 r. godz. 1100.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Link do załącznika PDF:

Przetarg na pozyskanie, zrywka i podwóz drewna, prace zwiazane z hodowlą, ochrona upraw leśnych i ochrona p.poż

Specyfikacja do przetargu na 2021 r

Załącznik nr. 1 – przetarg 2021r

Załącznik nr 2 – przetarg 2021r

Załącznik Nr 3 – przetarg 2021r sprzęt