Głubczyce, dnia 17-02-2022

Zapytanie ofertowe

 Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach użytkownik

Lasu Komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na :

  1. pozyskanie, zrywka i podwóz drewna ,
  2. prace związane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p. poż.

Specyfikacja do zapytania ofertowego, wzór Umowy wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki

 Oferty przyjmowane będą do dnia  25-02- 2022 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  25-02- 2022 r.  o godz. 930 .

 Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Link do załączników PDF:

Zapytanie ofertowe- 2022r

Specyfikacja do zapytania ofertowego 2022r

Umowa nr 1 na 2022r las

Załącznik nr 1 2022-2023

Załącznik nr 2 2022-2023

Załącznik Nr 3 – sprzęt 2022r