Idea Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Przetwarzanie powiązane z konsumpcją zawsze towarzyszyło człowiekowi. Produktem ubocznym życia w skupiskach ludzkich były i są odpadki, z którymi należy odpowiednio postępować.

Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest wyjściem naprzeciw tej potrzebie. PSZOK centralizuje a tym samym porządkuje i upraszcza sposób utylizacji tego, co jest kłopotliwe a co pozostaje pozornie „bezużyteczne”.

Przypominamy i zachęcamy do korzystania z PSZOK’u.