Pozwolenie zintegrowane 2006 10 18

 

Decyzja 2010 06 07

 

Decyzja 2011 04 22