CENNIK PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NR 1/2022   

cennik 1_2022

CENNIK PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NR1/2022
Usługi Komunalne Sp. z o.o., Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
Lp. Usługa Jednostka miary Cena brutto
1 Odpady luzem niesegregowane tona 842,88 zł
2 Odpady zielone worek(25kg) 15,24 zł
3 Odpady zielone kubeł 120l w terminie od 01.12.-31.03-27,25zł. W terminie od 01.04.-30.11-18,53zł
4 Odpady zielone kubeł 240l w terminie od 01.12 do 31.03-54,50zł. W terminie od 01.04.do 30.11-38,10zł
5 Żużel tona 258,88 zł
6 Gruz, gleba, ziemia w tym kamienie tona 89,38 zł
7 Zmieszane odpady z budowy(kod 17 09 04) tona 1 118,34 zł
8 Zmieszane odpady z budowy ze styropianem tona 2 234,50 zł
9 Odpady wielogabarytowe tona 1 236,06 zł
10 Wywóz nieczystości stałych-pojemnik KP-7 szt 824,00 zł
11 Wywóz nieczystości stałych -pojemnik PC 1100l szt 218,00 zł
12 Wywóż nieczystości stałych-pojemnik 240l szt 54,50 zł
13 Wywóz nieczystości stałych-pojemnik 120l szt 27,25 zł
14 Wywóz popiołów-pojemnik PC-1100l szt 135,43 zł
15 Wywóz popiołów-pojemnik 240l szt 31,42 zł
16 Wywóz popiołów-worek 60l szt 12,07 zł
17 Dzierżawa pojemnika KP-7 szt 131,40 zł
18 Dzierżawa pojemnika 1100l/770l szt 20,71 zł
19 Dzierżawa pojemnika 120l i 240l szt 10,90 zł
20 Opłata za podstawienie KP-7 (cena netto) szt 80,74 zł  – cena netto
21 Koszt transportu (cena netto) km 5,34 zł    – cena netto
22 Opłata za przetrzymanie kontenera (cena netto) dzień 13,08 zł  – cena netto
23 Plastik-worek worek 10,63 zł
24 Plastik-pojemnik 240l szt 21,26 zł
25 Plastik-pojemnik 1100l szt 91,82 zł
26 Plastik tona 1 416,60 zł
27 Zmieszane odpady opakowaniowe(folia)-worek 120l worek(25kg) 10,63 zł
28 Zmieszane odpady opakowaniowe(folia) pojemnik- 240l szt 21,26 zł
29 zmieszane odpady opakowaniowe(folia) pojemnik- 1100l szt 91,82 zł
30 odpady z z makulatury i folii-worek 120l worek 11,72 zł
31 odpady z z makulatury i folii pojemnik-240l szt 23,44 zł
32 odpady z z makulatury i folii  pojemnik- 1100l szt 73,91 zł
33 Makulatura tona 1 100,00 zł
34 opakowania ze szkła-worek 120l worek 17,60 zł
35 opakowania ze szkła-pojemnik 240l szt 23,44 zł
36 opakowania ze szkła-pojemnik- 1100l szt 73,91 zł