CENNIK NR 3/2020

 

Usługi Komunalne Sp. z o.o., Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce

Lp. Usługa Jednostka miary Kod usługi Cena brutto
1 Odpady luzem niesegregowane tona 20010 633,00 zł
2 Odpady zielone worek(25kg) 20012 13,98 zł
3 Odpady zielone tona 20012 559,06 zł
4 Odpady zielone wózek 240 l 20009a 34,95 zł
5 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych tona 20018 214,58 zł
6 Żużel tona 20014 237,50 zł
7 Gruz tona 20015 70,00 zł
8 Gleba, ziemia  w tym kamienie tona 20015 70,00 zł
9 Zmieszane odpady z budowy(kod 17 09 04) tona 20041 615,76 zł
10 Zmieszane odpady z budowy ze styropianem tona 20041 1 231,52 zł
11 Odpady z oczyszczania placów tona 20040 290,00 zł
12 Odpady wielogabarytowe szt 20016 wg załącznika
13 Odpady wielogabarytowe tona 20016 1 012,66 zł
14 Wynajem podłogi drewnianej szt/3 dni 60020 550,00 zł
15 Wywóż nieczystości stałych-lokal mały do 30m lokal 20004 52,00 zł
16 Wywóz nieczystości stałych-lokal średni od 30m do 60m lokal 20005 103,00 zł
17 Wywóz nieczystości stałych-lokal duż powyżej 60m lokal 20006 157,00 zł
18 Wywóz nieczystości stałych-pojemnik KP-7 szt 20008 632,00 zł
19 Wywóz nieczystości stałych -pojemnik PC 1100l szt 20007 175,00 zł
20 Wywóż nieczystości stałych-pojemnik 240l szt 20009a 40,60 zł
21 Wywóz nieczystości stałych-pojemnik 120l szt 20009 20,30 zł
22 Wywóz popiołów-pojemnik PC 1100l szt 20007 124,25 zł
23 Wywóz popiołów-pojemnik 240l szt 20009a 28,83 zł
24 Wywóz popiołów-worek 60l szt 11,07 zł
25 Dzierżawa pojemnika KP-7 szt 60012 58,00 zł
26 Dzierżawa pojemnika 1100l/770l szt 60019 19,00 zł
27 Dzierżawa pojemnika 120l i 240l szt 60012 10,00 zł
28 Opłata za podstawienie KP-7 (cena netto) szt 20013 72,96 zł
29 Koszt transportu (cena netto) km 4,70 zł
30 Opłata za przetrzymanie kontenera (cena netto) dzień 9,26 zł
31 Pojemnik 1100l używany plastikowy szt 80010 750,00 zł
32 Pojemnik 240l (nowy) szt 80007 145,00 zł
33 Pojemnik 240l (używany) szt 80005 100,00 zł
34 Pojemnik 240l na odpady: bio, plastik, papier szt 80005 115,00 zł
35 Pojemnik 120l (używany) szt 80006 85,00 zł
36 Drewno twarde z miasta z transprtem mᵌ 40005 138,00 zł
37 Drewno miękkie z miasta z transportem mᵌ 40004 90,00 zł
38 Wynajem pojazdów h/km 60007 wg zał
39 Oczystka m2 10001 0,43 zł
40 Materiały np. sół drogowa kg 60009 0,60 zł
41 Materiały płytka 50/50 szt 30004 3,08 zł
42 PLASTIK-worek 120l worek(25kg) 9,75 zł
43 PLASTIK-wywóz z pojemnika 240l szt 20009a 19,50 zł
44 PLASTIK-wywóz z pojemnika 1100l szt 20007 84,24 zł
45 MAKULATURA-worek 120l worek 20009 10,75 zł
46 MAKULATURA-wywóz z pojemnika 240l szt 20009a 21,50 zł
47 MAKULATURA-wywóz z pojemnika 1100l szt 20009a 67,81 zł
48 SZKŁO-worek 120l worek 20007 16,15 zł
49 SZKŁO-wywóz z pojemnika 240l szt 20009 21,50 zł
50 SZKŁO-wywóz z pojemnika 1100l szt 20007 67,81 zł
51 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych z pojemnika KP7 tona 555,00 zł
52 Obrzeża szt 30004 3,60 zł

 

CENNIK PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NR 3/2020

 

Lp. Rodzaje odpadów Jednostka miary Cena brutto
1 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika KP7 szt           632,00 zł
2 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika PC 1100l szt           175,00 zł
3 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika 240l szt              40,60 zł
4 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika 120l szt              20,30 zł
5 Przyjęcie odpadów zmieszanych z budowy (kod 17 09 04) tona           615,76 zł
6 Przyjęcie odpadów zmieszanych z budowy ze styropianem tona        1 231,52 zł
7 Odpady wielogabarytowe tona        1 012,66 zł
8 Przyjęcie odpadów: gruz, ziemia, gleba tona              70,00 zł
9 Odbiór i zagospodarowanie opakowań z tworzyw sztucznych (zmieszanych odpadów opakowaniowych) worek 120l                9,75 zł
10 Odbiór i zagospodarowanie opakowań z tworzyw sztucznych (zmieszanych odpadów opakowaniowych) pojemnik 240l              19,50 zł
11 Odbiór i zagospodarowanie opakowań z tworzyw sztucznych (zmieszanych odpadów opakowaniowych) wózek 1100l              84,24 zł
12 Odbiór i zagospodarowanie opakowań  z papieru i tektury worek 120l              10,75 zł
13 Odbiór i zagospodarowanie opakowań  z papieru i tektury pojemnik 240l              21,50 zł
14 Odbiór i zagospodarowanie opakowań  z papieru i tektury wózek 1100l              67,81 zł
15 Odbiór i zagospodarowanie opakowań ze szkła worek 120l              16,15 zł
16 Odbiór i zagospodarowanie opakowań ze szkła pojemnik 240l              21,50 zł
17 Odbiór i zagospodarowanie opakowań ze szkła wózek 1100l              67,81 zł
18 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych z pojemnika KP7 tona           559,00 zł
19 Opłata za podstawienie KP7 szt              78,80 zł
20 Opata za przetrzymanie kontenera dzień              10,00 zł