CENNIK PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NR1/2022
Usługi Komunalne Sp. z o.o., Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce

Cennik nr 1/2022   cennik 1_2022

Lp. Usługa Jedn. miary Cena brutto
1 Odpady luzem niesegregowane tona 842,88 zł
2 Odpady zielone worek(25kg) 15,24 zł
3 Odpady zielone kubeł 120l w terminie od 01.12 do 31.03   –   27,25zł.                             w terminie od 01.04 do 30.11    –  18,53zł
4 Odpady zielone kubeł 240l w terminie od 01.12 do 31.03   –   54,50zł.                               w terminie od 01.04 do 30.11   –   38,10zł
5 Żużel tona 258,88 zł
6 Gruz, gleba, ziemia w tym kamienie tona 89,38 zł
7 Zmieszane odpady z budowy(kod 17 09 04) tona 1 118,34 zł
8 Zmieszane odpady z budowy ze styropianem tona 2 234,50 zł
9 Odpady wielogabarytowe tona 1 236,06 zł
10 Wywóz nieczystości stałych-pojemnik KP-7 szt 824,00 zł
11 Wywóz nieczystości stałych -pojemnik PC 1100l szt 218,00 zł
12 Wywóż nieczystości stałych-pojemnik 240l szt 54,50 zł
13 Wywóz nieczystości stałych-pojemnik 120l szt 27,25 zł
14 Dzierżawa pojemnika KP-7 szt 131,40 zł
15 Dzierżawa pojemnika 1100l/770l szt 20,71 zł
16 Dzierżawa pojemnika 120l i 240l szt 10,90 zł
17 Opłata za podstawienie KP-7 (cena netto) szt 80,74 zł  – cena netto
18 Koszt transportu (cena netto) km 5,34 zł    – cena netto
19 Opłata za przetrzymanie kontenera (cena netto) dzień 13,08 zł  – cena netto
20 Zmieszane odpady opakowaniowe(folia)-worek 120l worek(25kg) 10,63 zł
21 Zmieszane odpady opakowaniowe(folia) pojemnik- 240l szt 21,26 zł
22 zmieszane odpady opakowaniowe(folia) pojemnik- 1100l szt 91,82 zł
23 odpady z z makulatury i folii-worek 120l worek 11,72 zł
24 odpady z z makulatury i folii pojemnik-240l szt 23,44 zł
25 odpady z z makulatury i folii  pojemnik- 1100l szt 73,91 zł
26 opakowania ze szkła-worek 120l worek 17,60 zł
27 opakowania ze szkła-pojemnik 240l szt 23,44 zł
28 opakowania ze szkła-pojemnik- 1100l szt 73,91 zł