CENNIK NR 1/2021

 

Usługi Komunalne Sp. z o.o., Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce

 

Lp. Usługa Jednostka miary Cena brutto
1 Odpady luzem niesegregowane tona           773,28 zł
2 Odpady zielone worek           13,98 zł
3 Odpady zielone kubeł 120l  odbiór w terminie od: 01.12. do 31.03 – 25 zł 01.04. do 30.11 – 17 zł
4 Odpady zielone kubeł 240l odbiór w terminie od: 01.12. do 31.03 – 50 zł 01.04. do 30.11 – 34 zł
5 Odpady zielone kubeł 1100l odbiór w terminie od: 01.12.do 31.03 – 200zł 01.04.do 30.11 – 160zł
6 Żużel tona           237,50 zł
7 Gruz, gleba, ziemia w tym kamienie tona            82,00 zł
8 Zmieszane odpady z budowy tona        1 026,00 zł
9 Zmieszane odpady z budowy ze styropianem tona              2050,00 zł
10 Odpady wielogabarytowe tona              1134,00 zł
11 Wywóz nieczystości stałych – pojemnik KP-7 szt              780,00 zł
12 Wywóz nieczystości stałych – pojemnik 1100l szt              200,00 zł
13 Wywóz nieczystości stałych – pojemnik 240l szt              50,00 zł
14 Wywóz nieczystości stałych – pojemnik 120l szt              25,00 zł
15 Dzierżawa pojemnika KP-7 szt              120,54 zł
16 Dzierżawa pojemnika 1100l szt              19,00 zł
17 Dzierżawa pojemnika 120l, 240l szt              10,00 zł
18 Zmieszane odpady opakowaniowe (plastik) – worek worek              9,75 zł
19 Zmieszane odpady opakowaniowe (plastik) – pojemnik 240l szt           19,50 zł
20 Zmieszane odpady opakowaniowe (plastik) – pojemnik 1100l szt              84,24 zł
21 Odpady z makulatury i folii – worek worek              10,75 zł
22 Odpady z makulatury i folii – pojemnik 240l szt              21,50 zł
23 Odpady z makulatury i folii – pojemnik 1100l szt              67,81 zł
24 Opakowania ze szkła – worek worek              16,15 zł
25 Opakowania ze szkła – pojemnik 240l szt               21,50 zł
26 Opakowania ze szkła – pojemnik 1100l szt              67,81 zł