Zakres działalności


Obszarem działalności Spółki jest szeroki zakres usług, w szczególności komunalnych.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Głubczyce

  • Spółka odbiera odpady komunalne z gospodarstw domowych, firm i instytucji,
  • Prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • Posiada własne składowisko.

Spółka zajmuje się zakładaniem i kompleksowym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

Nasadzenia sezonowe i wieloletnie; zakładanie, renowacja, nawożenie i  aeracja trawników; formowanie, odmładzanie i uzupełnianie żywopłotów; całoroczna pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka drzew zieleni miejskiej i przyulicznej.

Utrzymuje również bieżącą czystość i porządek w parkach i na terenach zieleni miejskiej.

Oczystka

Spółka pracuje nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, (sprzątanie ręczne i mechaniczne) ulic, chodników, skwerów, parków. Prowadzi również zimowe utrzymania dróg gminnych, parkingów i chodników (usuwanie śniegu i lodu, zapobieganie i zwalczanie śliskości zimowej).
Usługi takie, Spółka świadczy również na zlecenie osób prywatnych i firm.

Pozostałe usługi

Roboty drogowe, takie jak: 

  • remonty dróg cząstkowe i całościowe
  • wykonywanie kompleksowe chodników, parkingów, placów itp. z kostki brukowej wraz z podbudową
  • konserwacja i naprawa małej architektury

Usługi uprzątnięcia nagrobków

  • Spółka na zlecenie świadczy usługi uprzątnięcia nagrobków. Usługa wykonywana jest w systemie jednorazowym bądź wielokrotnym. Wykonanie usługi potwierdzamy dokumentacją fotograficzną przesyłaną na wskazany adres e-mail.

DANE SPÓŁKI:

USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
tel./fax 77 485 22 69, 77 485 64 94
PL NIP 7481002653, REGON 530978362, KRS 0000133668


WŁADZE SPÓŁKI:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
RADA NADZORCZA
ZARZĄD


ZARZĄD I KIEROWNICTWO SPÓŁKI:

CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK ZIELENI I DRÓG: Jan Śnieżek
GŁÓWNY KSIĘGOWY, PROKURENT: Lidia Lelińska