Roboty drogowe, takie jak: 

  • remonty dróg cząstkowe i całościowe
  • wykonywanie kompleksowe chodników, parkingów, placów itp. z kostki brukowej wraz z podbudową
  • konserwacja i naprawa małej architektury