Urządzanie i utrzymanie zieleni miejskiej


Spółka zajmuje się zakładaniem i kompleksowym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

Przez utrzymanie terenów zieleni rozumiemy: nasadzenia sezonowe i wieloletnie; zakładanie, renowacja, nawożenie i  aeracja trawników; formowanie, odmładzanie i uzupełnianie żywopłotów; całoroczna pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka drzew zieleni miejskiej i przyulicznej.

Utrzymujemy również bieżącą czystość i porządek w parkach i na terenach zieleni miejskiej.