Spółka pracuje nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta


Sprzątamy ręcznie i mechanicznie – ulice, chodniki, skwery, parki.

Prowadzimy również zimowe utrzymania dróg gminnych, parkingów i chodników (usuwanie śniegu i lodu, zapobieganie i zwalczanie śliskości zimowej).

Usługi takie, Spółka świadczy również na zlecenie osób prywatnych i firm.