W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmujemy wstępnie posegregowane odpady


Pamiętajmy o zasadach jakimi należy się kierować przy segregacji odpadów. Poniżej można przeczytać kilka pomocnych wskazówek.

Segregacja:

  • papier, makulatura - worek, pojemnik niebieski -gazety, czasopisma, katalogi, foldery, zeszyty, książki, papier biurowy, kartony. Do papieru nie wrzucamy papieru zatłuszczonego np. papier śniadaniowy zatłuszczony masłem, użyty papier do pieczenia ciast. Odpadem papierowym nie są też zużyte chusteczki higieniczne i pampersy.
  • opakowań z tworzyw sztucznych - worek, pojemnik żółty -butelki PET- plastikowe butelki po napojach i wodach mineralnych, opakowania po chemii gospodarczej - po płynach do mycia naczyń, po szamponach itp.,
  • szkła opakowaniowego: worek, pojemnik zielony - butelki po sokach, wodach, napojach alkoholowych, słoiki po przetworach, słoiczki po kremach. Butelki i słoiki staramy się wrzucać bez korków, nakrętek i kapsli. Do opakowań szklanych nie wrzucamy: luster, szkła okiennego, opakowań po lekarstwach, żarówek, lamp neonowych, wyrobów ze szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych),
  • roślinnych odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone), - worek brązowy, trawa po koszeniu, liście, drobne gałęzie z przycinki - związujemy sznurkiem
  • opakowaniowych odpadów wielomateriałowych - worek pomarańczowy - (opakowania „tetrapak” - kartony po mleku, sokach itp.),
  • popiołów z gospodarstw domowych.