Pod koniec 2015 r. i na początku 2016 r. Usługi Komunalne w Głubczycach przeprowadziły rewitalizację Parku Miejskiego w Głubczycach.


Gmina Głubczyce pozyskała środki finansowe na rewitalizację Parku Miejskiego w Głubczycach.

Wstępnie została opracowana (w dwóch wariantach) koncepcja zagospodarowania Parku w celu stworzenia atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, dostosowanej pod względem programowym do wymagań i potrzeb społeczności miasta, a także rozwoju turystyki.