Jak daleko nam do EKO? Cz. III

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GŁUBCZYCACH

WERSJA SKRÓCONA

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Głubczycach, zwany dalej ,,PSZOK”, który zlokalizowany jest przy ul. Pocztowa 8 w Głubczycach.
 2. PSZOK w Głubczycach czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,                                w następujących godzinach:
 3. od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00,
 4. piątek od 7:00 do 18:00,
 5. w soboty od 7:00 do 13:00.
 6. Do PSZOK wysegregowane odpady komunalne może dostarczyć mieszkaniec Gminy Głubczyce, który złożył wymaganą deklarację w Urzędzie Miejskim w Głubczycach i uiszcza należną opłatę za wywóz odpadów komunalnych a dostarczone odpady powstały w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Głubczyce.
 7. Pracownik PSZOK-a jest uprawniony do weryfikacji osoby dostarczającej odpady z ewidencją przekazaną przez Urząd Gminy Głubczyce uprawniającą do korzystania z PSZOK-a.
 8. Za wyładunek i segregację odpadów komunalnych (rozsortowanie) odpowiada Dostawca odpadów komunalnych. Dostawca odpadów komunalnych jest zobowiązany przy rozładunku odpadów do utrzymania porządku na terenie PSZOK-a.
 9. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 10. a) Opakowania z papieru i tektury,
 11. b) Opakowania z tworzyw sztucznych,
 12. c) Tworzywa sztuczne jednorodne np. meble ogrodowe, wiadra, pojemniki,
 13. d) Opakowania z metali,

e)Opakowania wielomateriałowe,

f)Opakowania ze szkła,

 1. g) Zużyte opony z rowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 2. h) Odpady gruzu ceglanego,
 3. i) Odpady betonu i gruzu betonowego,
 4. j) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu:

– odpady ceramiczne i sanitarne elementy wyposażenia,

– odpady typu płyty gipsowo-kartonowe, wata szklana, ondulina, tapety (w niewielkiej   ilości),

– drewno: ościeżnice, drzwi, ramy, parkiety, boazerie itp.,

– płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.,

 1. k) Chemikalia – stare farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia i opakowania po nich,
 2. l) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki),
 3. m) Przeterminowane leki,
 4. n) Zużyte akumulatory i baterie,
 5. o) Metale,
 6. p) Odpady ulegające biodegradacji: trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów,
 7. r) Odpady wielkogabarytowe: meble, wersalki, stoły, biurka, skrzynie, półki, dywany itp.,
 8. s) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w tym tonery (sprzęt nie powinien być zdekompletowany),
 9. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych w przypadku gdy:
 10. dostawca odpadów nie jest ujęty w udostępnionej Gminnej ewidencji posiadanej przez pracownika PSZOK-a,
 11. charakter odpadów wskazuje na inne źródło pochodzenia niż gospodarstwo domowe,
 12. Do PSZOK nie są przyjmowane takie odpady jak:
 13. a) Materiały zawierające azbest,
 14. b) Papy,
 15. c) Szyby samochodowe,
 16. d) Części samochodowe tj. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.,
 17. e) Styropian budowlany,
 18. f) Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 19. g) Odpady w opakowaniach cieknących,
 20. h) Opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym,
 21. i) Folię rolniczą, agrowłókninę rolniczą,
 22. j) Opony z ciągników rolniczych, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep.
 23. Osoby przebywające zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom obsługi, w szczególności   w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie.