Zawiadomienie

o zmianie terminu
wywozu odpadów komunalnych
z miejscowości
Grobniki, Debrzyca, Widok

Zarząd Spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach informuje, że ze względu na ustanowiony przez Sejm dodatkowy dzień wolny od pracy, przypadający 12 listopada (poniedziałek) nie będzie w tym dniu realizowany, przewidziany w harmonogramie, odbiór odpadów.
Nowy termin odbioru odpadów ustala się na następujące dni:
• zmieszane odpady komunalne – 13.11.2018 r.
• odpady zielone – 14.11.2018 r.

zawiadomienie o zmianie terminu wywozu odpadów