Głubczyce, dnia 25-02-2020 r.

PRZETARG

Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na zrywkę i pozyskanie:

  • drewna wielkowymiarowego,
  • drewna średniowymiarowego,
  • drewna opałowego,
  • oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż.

Oferty przyjmowane będą do dnia 06-03- 2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06-03- 2020 r. o godz. 10:30 , a wynik rozstrzygnięcia przetargu zostanie ogłoszony dnia 06-03- 2020 r. godz. 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.


PRZETARG (linki do PDF):

_Ogłoszenie – przetarg – 2020 r
_Specyfikacja do przetargu na 2020 r
Umowa Nr 1 na 2020 r – LAS
Załącznik Nr 1 – 2020 r – do przetargu, pozyskanie, zrywka
Załącznik Nr 2 – 2020 r – sortyment
Załącznik Nr 3 – 2020 r – sprzęt
Załącznik Nr 4 – 2020 r – specyfikacja do przetargu