Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza zapytanie ofertowe.


Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza zapytanie ofertowe na:

1.pozyskanie, zrywka i podwóz drewna
2. prace związane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p.poż.

Specyfikacja do zapytania ofertowego, wzór umowy wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki.

Oferty przyjmowane będą do dnia 09.03.202023 r. do godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2023 r. o godz. 9:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Link do załączników PDF:

Zapytanie ofertowe - 2023 r.
Specyfikacja do zapytania ofertowego 2023 r.
Umowa nr 1  20 2023
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2
załącznik nr 2a
załącznik nr 3