Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze w obrębie wsi Lwowiany


OGŁOSZENIE

Prezes Spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 przy uwzględnieniu przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze znajdujących się w obrębie wsi Lwowiany:

 1. działka nr. 269/14
 • grunt orny klasa III a -5,06 ha fizycznego
 • grunt orny klasa III b -2,95 ha fizycznego
 1. łąka klasa III ł – 0,35 ha fizycznego
 2. działka nr 175/2
 • grunt orny klasa III a -1,25 ha fizycznego o łącznej powierzchni 9,61 ha fizycznego.

 

Warunki przetargu

 • Stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego wynosi 2 000,00 zł /ha.
 • Ustala się postąpienie w wysokości 200,00 zł.
 • Dzierżawcy przysługuje prawo do dopłat uprawowych.
 • Roczny czynsz dzierżawny płatny w dwóch ratach po 50% na podstawie faktur wystawianych raz na pół roku w miesiącu marcu i wrześniu z terminem płatności do 21 dni od daty wystawienia.
 • Przetarg dotyczy umowy na lata 2019-2022
 • Umowa może zostać rozwiązana przed upływem 3- letniego okresu z zachowaniem 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie podjęcia przez Wydzierżawiającego decyzji o zalesieniu przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca będzie zobowiązany wydać grunt po zebraniu istniejących upraw.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • Uiszczenie w kasie Spółki Usługi Komunalne wadium w kwocie 1 000,00 zł. do dnia 10-06-2019 r. do godz. 9:15
   • Wadium osoby z którą zostanie podpisana umowa zaliczone będzie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawy.
   • Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy przez oferenta, który wylicytuje najwyższą stawkę .
  • Dostarczenie zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatku rolnego.
 • Podstawą do wystawienia faktury będzie UMOWA zawarta w Głubczycach w Spółce Usługi Komunalne Sp. z o.o.
 • Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki Usługi Komunalne Spółka z o.o. w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 9:30
 • Spółka usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Projekt UMOWY do wglądu w siedzibie Spółki Usługi Komunalne Spółka z o.o. przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach.


PRZETARG (linki do PDF):

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze w obrębie wsi Lwowiany