Zapytanie ofertowe na pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna

Zapytanie ofertowe na pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna
Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza zapytanie ofertowe. Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza zapytanie ofertowe na: 1.pozyskanie, zrywka i podwóz drewna 2. prace związane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p.poż. Specyfikacja do zapytania ofertowego, wzór umowy wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej S

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Głubczyce, dnia 25-02-2020 r. PRZETARG Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na zrywkę i pozyskanie: drewna wielkowymiarowego, drewna średniowymiarowego, drewna opałowego, oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż. Oferty przyjmowane będą do dnia 06-03- 2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06-03- 2020 r. o godz. 10:30 , a wynik rozstrzygnię