Zapytanie ofertowe 17-02-2022 r.

Głubczyce, dnia 17-02-2022 Zapytanie ofertowe  Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik Lasu Komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na : pozyskanie, zrywka i podwóz drewna , prace związane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p. poż. Specyfikacja do zapytania ofertowego, wzór Umowy wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki  Oferty przyjmowane będą do dnia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 17-12-2021

Ogłoszenie - przetarg - 2021r Zarząd Spółki Usług Komunalnych w Głubczycach –ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów mechanicznych stanowiących własność Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Głubczycach 1. Zamiatarka HAKO CITYMASTER 1200   HAKO CITYMASTER 2. Zamiatarka RAVO  5002  ZAMIATARKA RAVO 5002 3. Samochód ciężarowy Renault Premium 270 OGL 46SC  RENAULT OGL 46SC 4. Śmieciarka CITY PACK  SMIECIARKA MORO M4W3B Specyfik

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Głubczyce, dnia 25-02-2020 r. PRZETARG Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na zrywkę i pozyskanie: drewna wielkowymiarowego, drewna średniowymiarowego, drewna opałowego, oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż. Oferty przyjmowane będą do dnia 06-03- 2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06-03- 2020 r. o godz. 10:30 , a wynik rozstrzygnię

Przetarg na zrywkę i pozyskanie drewna na rok 2018

Przetarg na zrywkę i pozyskanie drewna na rok 2018
Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2018 rok na zrywkę i pozyskanie drewna Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2018 rok na zrywkę i pozyskanie: - drewna wielkowymiarowego, - drewna średniowymiarowego, - drewna opałowego - oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż. Oferty przyjmowane będą

Przetarg na pozyskanie drewna na rok 2017

Przetarg na pozyskanie drewna na rok 2017
Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2017 rok na pozyskanie drewna i prace leśne Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2017 rok na pozyskanie: - drewna wielkowymiarowego, - drewna średniowymiarowego, - drewna opałowego oraz - prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż. Oferty przyjmowane będą do