Zapytanie ofertowe 17-02-2022 r.

Głubczyce, dnia 17-02-2022 Zapytanie ofertowe  Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik Lasu Komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na : pozyskanie, zrywka i podwóz drewna , prace związane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p. poż. Specyfikacja do zapytania ofertowego, wzór Umowy wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki  Oferty przyjmowane będą do dnia

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Głubczyce, dnia 25-02-2020 r. PRZETARG Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na zrywkę i pozyskanie: drewna wielkowymiarowego, drewna średniowymiarowego, drewna opałowego, oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż. Oferty przyjmowane będą do dnia 06-03- 2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06-03- 2020 r. o godz. 10:30 , a wynik rozstrzygnię

Cennik na drewno

Cennik na drewno
CENNIK DETALICZNY NR 1/2018 L.p. Surowiec drzewny Jednostka miary Cena w zł/m³ loco las po zrywce netto Cena w zł/m³ loco las po zrywce brutto Sort. Rodzaj drewna Klasa wymiarowa 1 2 3 4 5 6 7 I. Drewno wielkowymiarowe iglaste 1 WA1 iglaste wszystkie gatunki 2 m3 556,00 683,88 3 m3 741,00 911,43 2 WB1 iglaste wszystkie gatunki 1 m3 334,00 410,82 2 m3 480,00 590,40 3 m3 610...

Przetarg na zrywkę i pozyskanie drewna na rok 2018

Przetarg na zrywkę i pozyskanie drewna na rok 2018
Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2018 rok na zrywkę i pozyskanie drewna Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2018 rok na zrywkę i pozyskanie: - drewna wielkowymiarowego, - drewna średniowymiarowego, - drewna opałowego - oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż. Oferty przyjmowane będą

Przetarg na pozyskanie drewna na rok 2017

Przetarg na pozyskanie drewna na rok 2017
Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2017 rok na pozyskanie drewna i prace leśne Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach - użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2017 rok na pozyskanie: - drewna wielkowymiarowego, - drewna średniowymiarowego, - drewna opałowego oraz - prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż. Oferty przyjmowane będą do